သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ထိန်းမ ထားရသော ဒူးဆစ်လေးများ၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ဒဏ်မဖြစ်စေရန် သတိထားပါ။

ဒူးဆစ်ကလေးများ ဒဏ်မဖြစ်အောင်